Stanné právo v protektorátu. Trest smrti za noční procházku nebo zabijačku

Jedno z nejtemnějších období českých dějin byla bezesporu doba Protektorátu Čechy a Morava v čele s Reinhardem Heydrichem. Tento říšský protektor se vyznačoval tyranskou vládou během níž bylo bezmála 500 lidí posláno na smrt a další tisícovky do koncentračních táborů. Heydrich má rovněž na svědomí vyhlášení stanného práva, které v podstatě českým občanům vzalo svobodu a tu nahradilo strachem o svůj život.

Heydrich měl zatočit s “neposlušnými” Čechy

Němcům v roce 1941 došla s Čechy trpělivost. Role domácího odboje u nás značně posilovala a dělala vrásky nejvyšším německým představitelům. Odbojové skupiny podnikaly koordinované akce, díky sabotáži českých občanů výrazně klesla protektorátní produkce a zakázaná literatura se ulicemi volně šířila. To se samozřejmě neslučovalo s říšskou ideologií, a tak to zkrátka Němci nemohli nechat.

Proto záhy do Prahy přijel zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, jenž dostal od nejvyšších míst za úkol s Čechy patřičně zatočit. A tento úkol také hodlá do puntíku splnit.

Foto: Shutterstock

Vyhlášení stanného práva

Heydrich o sobě dává vědět ihned po příjezdu, kdy od 27. září 1941 platí nařízení o vyhlášení civilního výjimečného stavu, jež protektorovi umožňuje odchýlit se od platného práva, případně toto oprávnění převést na jemu podřízené orgány. Jen o den později navíc začíná platit stanné právo, které pak Čechům zakazuje se jakkoli seskupovat ve vnitřních i venkovních prostorech, podniky pak zavírají nejpozději v deset hodin večer. Naději Čechů na svobodu ihned střídá strach o svůj život.

Nová nařízení dávají gestapu prakticky neomezenou moc. Záhy navíc vznikají stanné soudy, které vynáší jeden rozsudek za druhým. A tresty jsou nepřiměřeně kruté. Většina lidí je odsouzená k smrti a to i za banální přestupky jako například za neplnění zemědělských dodávek nebo černý obchod. Mnohdy k odsouzení stačilo i ničím nepodložené udání.

Reinhard Heydrich vyznával politiku cukru a biče. Stanné právo v prosinci 1941 ve většině oblastí zruší a pokračuje dalšími drobnými ústupky, díky kterým se mají Češi cítit svobodnější. Nicméně během toho říšský protektor soustavně pokračuje v likvidaci odbojových skupin a to se mu také daří.

Stanné právo a celkově Protektorát Čechy a Morava je velkou kaňkou v českých dějinách. Dle dostupných informací bylo během tohoto období odsouzeno k smrti celkem 486 lidí a dalších 2242 občanů bylo posláno do koncentračních táborů.

Foto: Shutterstock, zdroj: Wikipedia, Romea

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.