Rituální orgie starých Slovanů. Misionáři museli být zděšeni

O zvycích předků, kteří žili na našem území v nejhlubším středověku, toho víme velmi málo. Písemné prameny v podstatě neexistují a zvyků se dochovalo jen velmi málo, neboť staré slovanské rituály překryly nánosy křesťanství, které tu na dlouhá staletí zvítězilo a vytlačilo všechno ostatní.

9. století a boj mezi křesťanstvím a pohanstvím

Jak víme, Konstantin a Metoděj dorazili na Velkou Moravu v roce 863. Zhruba od té doby můžeme datovat boj mezi křesťanstvím a starými náboženstvími a kulturními zvyky, které naši předkové do té doby praktikovali. A že to musel být skutečně lítý boj, neboť slovanské tradice a křesťanská dogmata snad ani nemohla být rozdílnější.

Křesťanská cudnost vs. pohanská oslava plodnosti

Plodnost byla pro staré Slovany jednou z nejdůležitějších věcí – ať už se jednalo o plodnost pole, které dávalo potravu; zvířat, která mohla znamenat bohatství a zabezpečení; nebo žen, které zajišťovaly pokračování rodu.

S plodností byla spojena celá řada rituálů a obvykle se v nich prolínala mystika cyklické přírody – probouzející se jaro, plodné léto, umírající podzim a odpočívají zima – s erotickými praktikami. Cestovatelé tak popisovali například divoké sexuální rituály, které se odehrávaly na jaře na polích a měly zaručit, že půda bude dobře plodit.

Foto: Shutterstock

Překvapení pro misionáře

Je tedy zřejmé, že když přišli první misionáři na Velkou Moravu a do jiných částí východní Evropy, museli být dost v šoku. Je totiž pravděpodobné, že kromě velmi nevázaných sexuálních zvyklostí se přinejmenším někteří Slované (zřejmě ti bohatší) oddávali i mnohoženství. Existují i zmínky o tom, že ženy sdílely lože nejen se svým manželem, ale i s jeho rodinnými příslušníky.

Všechny tyhle zvyky se jen těžko slučovaly s přísnou křesťanskou morálkou. Většinu pohanských rituálů se křesťanství podařilo vymýtit, ale některé z nich přece jen zůstaly – oslavy jara možná už nejsou tak divoké a nespoutané jako za starých Slovanů, ale přece jen se nám dochovaly až do dnešních dnů.

Foto: Shutterstock, zdroj: Culture, Mdpi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.