Domácnosti dostaly další brutální ránu. Zdražila věc, u které to nikdo nečekal, ale bez níž se neobejdou

Když probíhá vlna zdražování, většina pozornosti ulpívá na obvyklých podezřelých, jako jsou drahé energie nebo potraviny. Teprve až s odstupem času lidé zjistí, že se nárůst cen prohnal doslova všemi segmenty a zdražilo prakticky vše. Některé položky máme tendenci opomíjet a nezahrnovat do svých rozpočtů, protože je obvykle nepotřebujeme a platíme za ně jen sporadicky. Přesto ale jde o poměrně významné částky, obzvlášť když dojde k jejich navýšení.

Rostou ceny majetku

Typickým příkladem může být třeba pojištění. Ačkoliv si to neuvědomujeme, v době inflace a všeobecného zdražování rostou ceny prakticky všeho. A pojištění zdražuje úměrně tomu, protože jde vlastně o zajištění hodnoty těchto věcí. Nezdražuje přitom pouze pojištění majetkové, ale nemajetkové, například životní. Logicky, lidem rostou výdělky i životní standard, který jim je třeba v případě pojistné události udržet.

Nejde o nic zvláštního. Pojištění zkrátka jen odráží to, jak roste cenová hladina v ekonomice. A ta bohužel stoupá velmi razantně. Domácnosti by se tak měly připravit na to, že vedle výrazně dražších energií jim dorazí také složenky s vyšším pojistným.

Není tomu tak ale vždy. Některé pojišťovny nezvyšují pojistné automaticky a nechávají to na svých klientech. Ti se musí starat o to, aby měli svůj majetek dobře pojištěný. Pro některé pojišťovny může být paradoxně výhodnější, pokud je majetek takzvaně podpojištěný. V takovém případě sice lidé platí nižší pojistku, avšak pokud dojde ke škodné události, pojišťovny nemusí plnit zdaleka v takové výši. Dojde k významnému krácení s tím, že jste měli majetek jednoduše špatně pojištěný.

Foto: Shutterstock

Cena není všechno

Ukázalo se to třeba před rokem, kdy se českou krajinou nečekaně prohnalo tornádo, které nikdo nečekal. Lidé měli své domky pojištěné třeba jen na dva miliony, zatímco jejich cena mezitím vyšplhala na několikanásobek. Tehdy to dopadlo dobře, protože se vzedmula vlna solidarity a pomohl i stát.

Pakliže ale budete mít ojedinělou škodnou událost a zjistíte, že nejste správně pojištěni, může to pro vás být doslova zásadní. Svůj majetek, zejména pak nemovitosti, byste si měli pravidelně přeceňovat podle aktuálního vývoje a upravovat si i pojistky.

Každopádně platí, že si připlatíte nejen za to, že hodnota vašich věcí stoupá, ale i za to, že sazby pojišťoven jednoduše rostou. I ony totiž musí platit své zaměstnance, energie, nájmy, dopravu apod. To vše zdražuje, a tak podraží i pojistky.

Foto: Shutterstock

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.